Informace trvale přístupné spotřebiteli dle zákona 257/2016 Sb.

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Informace o zpracování os. údajů a souhlasy klienta se zpracováním os. údajů
Informace o zpracování osobních údajů pro účely provozu Klientského portálu
Informace o zpracování telefonního čísla klienta pro účely kontaktování klienta
Seznam aktuálních zpracovatelů osobních údajů
PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ:
Pravidla pro vyřizování reklamací a stížností
Formulář pro podaní reklamace a stížnosti
ÚDAJE O MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ PROSTŘEDNICTVÍM FINANČNÍHO ARBITRA:
Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a poskytovatelem či zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru ze smlouvy o úvěru lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a poskytovatelem či zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru ze smlouvy o úvěru lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
ÚDAJE O ORGÁNU DOHLEDU:
Dohled nad společností EC Financial Services, a.s. vykonává Česká národní banka (www.cnb.cz).
PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ ÚVĚRU:
Klient je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. O záměru provést mimořádnou splátku úvěru je třeba informovat EC Financial Services, a.s. telefonicky na tel. čísle: 844 600 300 e-mailem na adrese: info@smartpujcka.cz či dopisem zaslaným na adresu společnosti: EC Financial Services, a.s. Pražská 636, Dolní Břežany, PSČ: 252 41. Pro případ předčasného splacení má klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.
ÚDAJE O REGISTRU, KDE JE MOŽNÉ OVĚŘIT OPRÁVNĚNÍ ECFS K ČINNOSTI – REGISTR ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ("ČNB"):
Společnost EC Financial Services, a.s. je oprávněna poskytovat spotřebitelské úvěry na základě licence nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Oprávnění společnosti vykonávat činnost poskytovatele spotřebitelského úvěru si můžete ověřit na webových stránkách České národní banky (https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/seznamy/).
INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVÍCH REGISTRŮ KLIENTSKÝCH INFORMACÍ ("REPI" a "NRKI"):
Nebankovní registry klientských informací ("REPI" a "NRKI") jsou společné databáze údajů vytvořené na základě informací, které si vzájemně poskytují členské věřitelské subjekty. (úplné znění memoranda REPI zde(úplné znění memoranda NRKI zde)
FORMULÁŘ POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU:
Formulář potvrzení o výši příjmu.
INFORMACE PRO KLIENTY, KTEŘÍ SE DOSTALI DO POTÍŽÍ S PLNĚNÍM SVÝCH ZÁVAZKŮ:
Informace
OCHRANA OZNAMOVATELŮ - WHISTLEBLOWING
Informace pro oznamovatele