Žádost o odklad splátek z důvodu COVID–19

Pokud jste se v souvislosti s COVID-19 dostali do finančních potíží, můžete si u nás zdarma zažádat o odklad splátek. Abychom stihli vše zařídit, pošlete nám žádost alespoň 5 dní před datem své splátky. Jakmile nám žádost odešlete, potvrdíme Vám její přijetí e-mailem. Na e-mail Vám také později pošleme rozhodnutí o provedení odkladu, tedy zda Vaše žádost splňuje podmínky stanovené zákonem.

Mohu o odklad splátek požádat i já?

Ano, pokud jste s námi uzavřeli smlouvu o úvěru před 26. 3. 2020 a zároveň jste nám k tomuto datu na splátkách úvěru nedlužili déle než 30 dnů

Jak je to s úroky a platbami po dobu odkladu splátek?

Po dobu odkladu splátek úročíme úvěr sazbou, na které jsme se dohodli ve smlouvě. Úrok nebude ale vyšší než repo sazba České národní banky zvýšená o 8 %. Tento úrok naběhlý za dobu odkladu splátek nám pak uhradíte po doplacení Vašeho úvěru mimořádnou splátkou. Po skončení doby odkladu splátek tak začnete opět hradit splátky ve výši a intervalu sjednaném ve Vaší úvěrové smlouvě s námi.

Volba délky ochranné doby:

Délku ochranné doby požaduji do:

Odesláním formuláře závazně prohlašujete, že máte v úmyslu využít ochrannou dobu/odklad splátek z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na Vaši finanční situaci